سرویس ها

فالوور اینستاگرام 👦👩
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3024 فالوور رایگان [روزانه 10 عدد جهت تست] [ربات🤖] توضیحات 0 تومان 10/10 فعال
2936 فالوور خارجی سرور تاپ [سریع⚡] [ربات🤖] توضیحات 5,800 تومان 10000/100 فعال
3095 فالوور میکس سرور راکت [سریع⚡] توضیحات 11,200 تومان 4000/100 فعال
2947 فالوور میکس سرور فایر [آنی🚀] توضیحات 14,600 تومان 200000/200 فعال
2963 فالوور میکس سرور مکس [سریع⚡] توضیحات 17,200 تومان 200000/100 فعال
3039 فالوور میکس سرور سیگنال [سریع⚡] توضیحات 19,600 تومان 300000/100 فعال
2939 فالوور میکس سرور نیوا [سریع⚡] توضیحات 21,000 تومان 200000/100 فعال
2937 فالوور میکس سرور توربو [آنی🚀] توضیحات 22,800 تومان 200000/100 فعال
2938 فالوور میکس سرور نیترو [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 24,000 تومان 300000/100 فعال
3121 فالوور ایرانی سرور اکسین [سریع⚡] توضیحات 39,000 تومان 25000/100 فعال
3096 فالوور ایرانی سرور رویال [آهسته💧] توضیحات 48,000 تومان 2000/100 فعال
2941 فالوور ایرانی سرور الماس [پیشنهادی⭐️] [سریع⚡] توضیحات 126,000 تومان 50000/100 فعال
3008 فالوور ایرانی سرور VIP [پیشنهادی⭐️] [سریع⚡] توضیحات 240,000 تومان 10000/100 فعال
کامنت دلخواه/ لایک کامنت📝
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3123 کامنت میکس دلخواه سرور نیترو [آنی🚀] توضیحات 54,000 تومان 5000/10 فعال
3122 کامنت ایرانی دلخواه سرور اکسین [آنی🚀] توضیحات 126,000 تومان 15000/10 فعال
خدمات واتساپ 📱
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3126 بازدید پست سرور راکت [آهسته💧] توضیحات 270 تومان 1000000/1000 فعال
3125 ممبر خارجی کانال / گروه [ظرفیت 100K] توضیحات 50,000 تومان 80000/100 فعال
3129 ممبر ایرانی کانال / گروه [ظرفیت 500K] توضیحات 75,000 تومان 50000/500 فعال
3127 ارسال پیام واتساپ به شماره های دلخواه توضیحات 840,000 تومان 100000/1000 فعال
فالوور خارجی/ میکس 👦👩
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3135 فالوور خارجی سرور فایر [آنی🚀] [جبران ریزش⏳] توضیحات 15,000 تومان 300000/100 فعال
سین استوری/ هایلایت 👁‍🗨
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3101 رای نظرسنجی استوری گزینه یک [Poll Votes] [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 10,800 تومان 5000/100 فعال
3102 رای نظرسنجی استوری گزینه دو [Poll Votes] [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 10,800 تومان 5000/100 فعال
3104 کوییز استوری پاسخ یک [Question Answer] [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 10,800 تومان 10000/100 فعال
3105 کوییز استوری پاسخ دو [Question Answer] [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 10,800 تومان 10000/100 فعال
لایک اینستاگرام 🧡
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2958 لایک رایگان [روزانه 100 عدد جهت تست] توضیحات 0 تومان 50/10 فعال
2944 لایک میکس سرور راکت [آهسته💧] توضیحات 1,680 تومان 80000/50 فعال
3018 لایک میکس سرور فانتوم [آنی🚀] توضیحات 2,000 تومان 300000/50 فعال
2962 لایک میکس سرور تاپ [آنی🚀] توضیحات 2,500 تومان 200000/50 فعال
2982 لایک میکس سرور فایر [سریع⚡] توضیحات 3,000 تومان 500000/50 فعال
2950 لایک میکس سرور نیوا [سریع⚡] توضیحات 4,000 تومان 100000/50 فعال
2943 لایک میکس سرور سیگنال [آنی🚀] توضیحات 4,500 تومان 100000/50 فعال
3097 لایک ایرانی سرور مکس [سریع⚡] توضیحات 5,000 تومان 100000/50 فعال
3130 لایک ایرانی سرور اکسین [سریع⚡] توضیحات 13,400 تومان 50000/100 فعال
3010 لایک ایرانی سرور نیتر‍‌‌و [سریع⚡] توضیحات 14,200 تومان 15000/50 فعال
2945 لایک ایرانی سرور توربو [سریع⚡] توضیحات 15,000 تومان 10000/50 فعال
3023 لایک ایرانی سرور الماس [پیشنهادی⭐️] [سریع⚡] توضیحات 21,000 تومان 50000/50 فعال
2997 لایک ایرانی سرور اختصاصی [سریع⚡] توضیحات 25,000 تومان 2000/50 فعال
3055 لایک ایرانی سرور VIP [سریع⚡] توضیحات 140,000 تومان 10000/50 فعال
کامنت اینستاگرام 💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3074 کامنت ایرانی تعریفی سرور گلد [سریع⚡] توضیحات 29,600 تومان 5000/10 فعال
2959 کامنت میکس رندوم سرور سیگنال [سریع⚡] توضیحات 29,600 تومان 5000/10 فعال
2991 کامنت میکس رندوم سرور فایر [آهسته💧] توضیحات 29,600 تومان 5000/10 فعال
3073 کامنت میکس دلخواه سرور سیگنال [سریع⚡] توضیحات 39,200 تومان 5000/10 فعال
2953 کامنت میکس رندوم سرور توربو [سریع⚡] توضیحات 42,000 تومان 5000/10 فعال
2951 کامنت میکس دلخواه سرور فایر [سریع⚡] توضیحات 44,800 تومان 1000/10 فعال
2968 کامنت میکس دلخواه سرور توربو [آنی🚀] توضیحات 56,000 تومان 5000/10 فعال
2952 کامنت ایرانی رندوم سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 82,000 تومان 5000/10 فعال
2946 کامنت ایرانی دلخواه سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/20 فعال
3067 کامنت ایرانی فلسفی سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3069 کامنت ایرانی تبریک تولد سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3068 کامنت ایرانی تعریفی سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3063 کامنت ایرانی عاشقانه سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3066 کامنت ایرانی ابراز همدردی سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3065 کامنت ایرانی ابراز ناراحتی سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3064 کامنت ایرانی شکلک سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3062 کامنت ایرانی خنده دار سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 84,000 تومان 5000/10 فعال
3070 کامنت انگلیسی رندوم سرور الماس [آنی🚀] توضیحات 87,000 تومان 5000/10 فعال
3085 لایک کامنت [آنی🚀] توضیحات 117,000 تومان 10000/10 فعال
2954 کامنت ایرانی دلخواه سرور پلاس [آهسته💧] توضیحات 560,000 تومان 100/10 فعال
3056 کامنت ایرانی دلخواه سرور VIP [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 1,400,000 تومان 100/5 فعال
ریچ/ ایمپریشن/ پروفایل ویزیت 🔍
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3078 ایمپریشن + ریچ پست [روزانه 30 عدد جهت تست] توضیحات 0 تومان 100/100 فعال
3031 ایمپریشن پست [آنی🚀] توضیحات 1,400 تومان 500000/100 فعال
3027 ایمپریشن [From Photo + Explore + Home] [آنی🚀] توضیحات 1,620 تومان 1000000/100 فعال
3030 ایمپریشن + ریچ پست [آنی🚀] توضیحات 4,800 تومان 500000/100 فعال
3033 ایمپریشن + ریچ + پروفایل ویزیت سرور سیگنال [آنی🚀] توضیحات 5,000 تومان 500000/100 فعال
3015 ایمپریشن [From Home] [آنی🚀] توضیحات 5,400 تومان 100000000/100 فعال
2948 پروفایل ویزیت پست [آنی🚀] توضیحات 9,000 تومان 5000000/100 فعال
2987 ایمپریشن + ریچ + پروفایل ویزیت سرور نیترو [آنی🚀] توضیحات 14,400 تومان 100000/100 فعال
3028 ایمپریشن [From Explore + Home + Location + Profile] [آنی🚀] توضیحات 45,000 تومان 2000000/100 فعال
3119 ایمپریشن + ریچ + پروفایل ویزیت سرور توربو [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 49,800 تومان 100000/100 فعال
سیو/ شییر اینستاگرام 💾
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2960 سیو پست رایگان [روزانه 100 عدد جهت تست] توضیحات 0 تومان 100/50 فعال
3019 سیو پست سرور توربو [آهسته💧] توضیحات 90 تومان 5000/20 فعال
3044 سیو پست سرور رویال [آهسته💧] توضیحات 270 تومان 5000/250 فعال
3116 سیو پست سرور گلد [آهسته💧] توضیحات 360 تومان 100000/100 فعال
3017 سیو پست سرور نیترو [سریع⚡] توضیحات 630 تومان 5000/10 فعال
3118 سیو پست سرور فایر [سریع⚡] توضیحات 720 تومان 5000/100 فعال
2986 سیو پست سرور راکت [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 1,350 تومان 50000/50 فعال
2949 شییر پست [آنی🚀] توضیحات 9,400 تومان 500000/100 فعال
کامنت خودکار اینستاگرام 💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3111 کامنت میکس تبریک عمومی سرور راکت [سریع⚡] توضیحات 29,600 تومان 5000/10 فعال
3131 کامنت میکس تعریف از محصول سرور اکسین [سریع⚡] توضیحات 29,600 تومان 5000/10 فعال
3132 کامنت میکس اموجی سرور اکسین [سریع⚡] توضیحات 54,000 تومان 5000/10 فعال
3124 کامنت ایرانی شکلک سرور پلاس [سریع⚡] توضیحات 159,600 تومان 5000/100 فعال
بازدید ویدیو اینستاگرام 👀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3054 بازدید ویدیو سرور راکت [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 3,600 تومان 500000/100 فعال
3107 بازدید ویدیو سرور پلاس [آنی🚀] توضیحات 4,500 تومان 500000/100 فعال
2955 بازدید ویدیو سرور توربو [آنی🚀] توضیحات 6,300 تومان 500000/100 فعال
3108 بازدید ویدیو سرور توربو +Impression +Home+Explore+Profile Visit [آنی🚀] توضیحات 17,200 تومان 500000/100 فعال
سین استوری اینستاگرام 👁‍🗨
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2956 بازدید تمام استوری ها رایگان [روزانه 100 عدد جهت تست] توضیحات 0 تومان 100/100 فعال
3011 بازدید تمام استوری ها + Reach + Navigation + Profile Visits [آنی🚀] توضیحات 540 تومان 5000/100 فعال
2979 بازدید تمام استوری ها [آهسته💧] [ظرفیت 15K] توضیحات 900 تومان 15000/100 فعال
3020 بازدید تمام استوری ها [آنی🚀] [ظرفیت 50K] توضیحات 1,800 تومان 50000/100 فعال
3040 بازدید تمام استوری ها [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] [ظرفیت 150K] توضیحات 2,700 تومان 150000/100 فعال
2998 بازدید تمام استوری ها [آنی🚀] [ظرفیت 100K] توضیحات 3,000 تومان 200000/100 فعال
2957 ایمپریشن استوری سرور نیترو [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 3,600 تومان 100000/200 فعال
3134 بازدید تمام استوری ها سرور توربو + Impression + Profile Visit [آنی🚀] توضیحات 9,000 تومان 100000/100 فعال
3136 بازدید تمام استوری ها سرور پلاس + Impression + Profile Visit [آنی🚀] توضیحات 11,700 تومان 10000/100 فعال
3025 شییر استوری [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 15,000 تومان 20000/100 فعال
3133 بازدید تمام استوری ها سرور الماس + Impression [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 18,900 تومان 10000/100 فعال
3038 بازدید استوری + Likes [لینک استوری قرار دهید] توضیحات 19,500 تومان 5000/100 فعال
3046 کلیک روی لینک در استوری [Instagram Story URL Click] توضیحات 36,000 تومان 5000/100 فعال
3002 بازدید هایلایت ها [Highlights Views] توضیحات 90,000 تومان 10000/20 فعال
خدمات کلاب هاوس 👋
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2967 فالوور کلاب هاوس سرور نیترو توضیحات 405,000 تومان 3000/50 فعال
2961 فالوور کلاب هاوس سرور توربو [پیشنهادی⭐️] توضیحات 468,000 تومان 8000/50 فعال
3137 فالوور کلاب هاوس سرور الماس توضیحات 540,000 تومان 10000/50 فعال
3138 بازدید روم کلاب هاوس [Clubhouse Visitors] توضیحات 900,000 تومان 200/10 فعال
منشن/ دایرکت/ اسکراپ دیتا 🧿
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2964 اسکراب دیتا دنبال شوندگان پیج هدف [User Followings] توضیحات 16,200 تومان 10000/500 فعال
3034 اسکراب دیتا لوکیشن دلخواه [Location] توضیحات 16,200 تومان 5000/3000 فعال
3035 اسکراب دیتا دنبال کنندگان پیج هدف [User Followers] توضیحات 16,200 تومان 10000/5000 فعال
3036 اسکراب دیتا لایک کنندگان پست هدف [Media Likers] توضیحات 16,200 تومان 5000/500 فعال
3057 اسکراب دیتا هشتگ دلخواه [Hashtag] توضیحات 16,200 تومان 5000/3000 فعال
3058 اسکراب دیتا کامنت کنندگان پست هدف [Media Commenters] توضیحات 16,200 تومان 5000/500 فعال
3000 منشن فالوورهای پیج هدف [آهسته💧] توضیحات 225,000 تومان 5000/500 فعال
3001 منشن آیدی های دلخواه [آهسته💧] توضیحات 243,000 تومان 5000/500 فعال
3012 ارسال دایرکت به آیدی های دلخواه توضیحات 450,000 تومان 2000/500 فعال
خدمات تلگرام 🔷
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات یوتیوب 🎬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2970 لایک ویدیو یوتیوب [سریع⚡] توضیحات 23,400 تومان 20000/100 فعال
3052 بازدید ویدیو یوتیوب [سریع⚡] توضیحات 52,200 تومان 20000/100 فعال
3041 بازدید ویدیو کوتاه یوتیوب [YouTube Shorts Views] توضیحات 54,000 تومان 10000/100 فعال
3042 لایک ویدیو کوتاه یوتیوب [YouTube Shorts Like] توضیحات 54,000 تومان 10000/50 فعال
2971 واچ تایم ویدیو یوتیوب + بازدید [ویدیو بیشتر از 15 دقیقه] توضیحات 135,000 تومان 10000/300 فعال
3045 واچ تایم ویدیو یوتیوب + بازدید [ویدیو بیشتر از 30 دقیقه] توضیحات 225,000 تومان 10000/500 فعال
2975 واچ تایم ویدیو یوتیوب + بازدید [ویدیو بیشتر از 45 دقیقه] توضیحات 288,000 تومان 10000/300 فعال
2972 واچ تایم ویدیو یوتیوب + بازدید [ویدیو بیشتر از 60 دقیقه] توضیحات 342,000 تومان 10000/200 فعال
3043 کامنت دلخواه یوتیوب [آهسته💧] توضیحات 378,000 تومان 1000/10 فعال
2973 سابسکرایب یوتیوب سرور توربو توضیحات 990,000 تومان 5000/100 فعال
2969 سابسکرایب یوتیوب سرور VIP [پیشنهادی⭐️] [مناسب مانیتایز] توضیحات 1,458,000 تومان 6000/30 فعال
خدمات تیک تاک 🍿
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3079 بازدید ویدیو تیک تاک [سریع⚡] توضیحات 134 تومان 1000000/250 فعال
3113 فالوور تیک تاک سرور سیگنال [آهسته💧] توضیحات 30,800 تومان 10000/100 فعال
2976 لایک ویدیو تیک تاک سرور توربو توضیحات 31,500 تومان 10000/50 فعال
3110 بازدید لایو تیک تاک [Tiktok Live Stream Views] [60-100 Viewers] [30 Minutes] توضیحات 52,200 تومان 10000/1000 فعال
3080 فالوور تیک تاک [آنی🚀] توضیحات 81,000 تومان 10000/50 فعال
3081 سیو ویدیو تیک تاک توضیحات 81,000 تومان 10000/50 فعال
3053 شییر ویدیو تیک تاک توضیحات 99,000 تومان 10000/50 فعال
3114 فالوور تیک تاک سرور توربو [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] توضیحات 198,000 تومان 10000/100 فعال
خدمات ترافیک وب 🌐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2980 بازدید وب سایت [Direct Visits] توضیحات 5,400 تومان 10000/200 فعال
3071 بازدید وب سایت از کلمات کلیدی [Custom Keywords] توضیحات 11,700 تومان 10000/500 فعال
3061 بازدید وب سایت از ایران IR توضیحات 27,000 تومان 10000/200 فعال
خدمات ساندکلاد 🎵
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2989 پلی موزیک ساندکلاد [آنی🚀] توضیحات 1,800 تومان 100000/100 فعال
2990 فالوور ساندکلاد [سریع] [Username Only] توضیحات 67,500 تومان 3000/50 فعال
2996 لایک موزیک ساندکلاد [Soundcloud Likes] توضیحات 85,500 تومان 3000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای 🎤
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3098 فالوور اسپاتیفای [Spotify Followers] توضیحات 5,400 تومان 5000/100 فعال
2993 پلی اسپاتیفای [500 عدد الی 2 کا در روز] [Free Plays] توضیحات 14,400 تومان 10000/1000 فعال
2992 پلی اسپاتیفای [100 الی 500 عدد در روز] [Free Plays] توضیحات 21,600 تومان 10000/1000 فعال
3076 پلی اسپاتیفای [5 الی 10 کا در روز] [Free Plays] توضیحات 58,500 تومان 10000/1000 فعال
3112 پلی اسپاتیفای سرور الماس [پیشنهادی⭐️] [آنی🚀] [هدیه🎁] توضیحات 81,000 تومان 100000/1000 فعال
خدمات توئیتر 🐦
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2995 بازدید ویدیو توئیتر + Impressions + Profile Clicks [آنی🚀] توضیحات 270 تومان 100000/500 فعال
3099 لایک توئیتر [Twitter Likes] توضیحات 90,000 تومان 5000/100 فعال
3032 فالوور توئیتر سرور توربو [Twitter Followers] توضیحات 135,000 تومان 50000/50 فعال
3060 ریتوییت توئیتر [Twitter Retweets] توضیحات 153,000 تومان 5000/50 فعال
بازدید لایو اینستاگرام 🎥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3117 بازدید لایو 30 دقیقه ای سرور نیترو [سریع⚡] توضیحات 420,000 تومان 500/20 فعال
3128 بازدید لایو 90 دقیقه ای سرور نیترو [سریع⚡] توضیحات 1,680,000 تومان 500/20 فعال
خدمات فیس بوک 💠
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3007 لایک پست فیس بوک [ Post Likes] توضیحات 22,500 تومان 10000/100 فعال
3005 فالوور پروفایل فیس بوک [Profile Followers] توضیحات 162,000 تومان 5000/100 فعال
3006 لایک پیج فیس بوک + فالوور [Page Likes and Followers] توضیحات 162,000 تومان 10000/100 فعال
گزارش اینستاگرام ⛔
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3087 گزارش خودآزاری اینستاگرام توضیحات 90,000 تومان 10000/1000 فعال
3088 گزارش کلاهبرداری اینستاگرام توضیحات 90,000 تومان 10000/1000 فعال
3089 گزارش فروش محصولات غیرقانونی توضیحات 90,000 تومان 10000/1000 فعال
3090 گزارش موارد برهنگی و مستحجن توضیحات 90,000 تومان 10000/1000 فعال
3091 گزارش تهدید یا آزار و اذیت دیگران توضیحات 90,000 تومان 10000/1000 فعال
3092 گزارش نهادهای خشن و یا خطرناک توضیحات 90,000 تومان 10000/1000 فعال